Meistä | Om oss | About us

Boomtown Dance on kaakkoisen Suomen taiteilijoista koostuva kollektiivi, joka muodostettiin vuonna 2013. Kollektiivi perusti Kaakon tanssi ry:n ajamaan tavoitteitaan.

The Boomtown Dance is a collective of arts professionals and was formed in 2013.

***

Kaakon tanssi ry on syksyllä 2014 perustettu yhdistys, joka edistää ja kehittää tanssitaidetoimintaa Kaakkois-Suomessa sekä kokoaa alan ammattilaisia ja yleisöä yhteiseen toimintaan.

Yhdistyksen toiminta-ajatus on

  • ylläpitää ja edistää taidetanssin näkyvyyttä, tasoa ja volyymia alueella
  • luoda yhteistyöaloitteita
  • löytää luovia ratkaisuja julkisen ja yksityisen sektorin tarpeiden täyttämiseksi
  • työskennellä laajan yleisöpohjan luomiseksi

Toiminta-ajatusta toteutetaan muun muassa järjestämällä tapahtumia, opetuksellista ja outreach-tyyppistä toimintaa.

Kaakon tanssi ry:n visiona on luoda Kaakkois-Suomeen dynaaminen ja kouriintuntuva, solmukohtana toimiva tanssihubi, jonka vaikutus näkyy taiteilijoiden hyvinä työmahdollisuuksina ja yhdistyksen tunnettuutena tanssia koordinoivana tahona.

Keskeisessä osassa vision toteuttamisessa on Kaakon tanssi ry:n tuottama Dancefest Kotka tapahtuma, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä Kotkan Kaupunginteatterin kanssa.

Kaakon tanssi ry:n Facebook-sivu »

Mainokset